O Nas

Lokalna Organizacja Turystyczna w Czaplinku

Powstała w 2004 r., prowadzi działalność w sferze turystyki i promocji.LOT Czaplinek funkcjonuje w ramach Referatu Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1. W sezonie biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00, w sobotę od godz.10.00 do 16.00, a w niedzielę od godz. 10.00 do 14.00. Natomiast poza sezonem biuro czynne jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.


Skład zarządu LOT Czaplinek
Prezes: Ryszard Swęd
Wiceprezes: Dariusz Wrzesiński
Sekretarz: Ryszard  Telka

Do najważniejszych zadań lokalnej organizacji turystycznej należy integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej, kreowanie produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych oraz utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.
Jeżeli chcą mieć Państwo wpływ na kierunki promocji naszej gminy, macie ciekawe pomysły, które podniosą atrakcyjność turystyczną Ziemi Czaplineckiej, przedłużą sezon dla branży turystycznej to zapraszamy do wstąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej w Czaplinku.
Członkowie LOT Czaplinek mogą się bezpłatnie reklamować na imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez LOT Czaplinek i na naszej stronie internetowej.
Jeżeli nie są Państwo zainteresowani wstąpieniem do LOT Czaplinek, a chcecie się zareklamować na naszych stronach internetowych prosimy o kontakt.
>

Jak przystąpić do Lokalnej Organizacji Turystycznej Czaplinek

Przyjęcia w poczet członka dokonuje Zarząd LOT na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego (w załączeniu na stronie).
Należy zatem wypełnić deklarację i dostarczyć ją osobiście do Biura LOT ul. Rynek 1 w Czaplinku lub przesłać na adres mailowy lot@czaplinek.pl
Po akceptacji deklaracji kolejnym krokiem jest opłacenie wpisowego oraz składki członkowskiej.
Deklaracja przystąpienia do LOT CZAPLINEK

Komentowanie jest wyłączone.