Certyfikat Lot

CERTYFIKAT JAKOŚCI
Lokalnej Organizacji Turystycznej w Czaplinku


– Znak zatwierdzony przez walne zebranie członków LOT o który mogą ubiegać się uczciwi i rzetelni usługodawcy branży turystycznej.

– Certyfikat przyznawany jest członkom LOT , którzy spełniają wymagania ustawy o usługach turystycznych , rzetelnie wykonują usługi zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i zezwoleniami, spełniają wymogi sanitarne i higieniczne, jeżeli takie są wymagane w prowadzonej działalności.
– Uzyskanie Certyfikatu Jakości umożliwia członkom LOT budowanie na rynku usług turystycznych wizerunku gwarantującego odpowiednio wysoką jakość i rzetelność.
– Celem jest promowanie uczciwych i rzetelnych usługodawców członków LOT w branży turystycznej oraz pozytywnego i wiarygodnego wizerunku Certyfikowanych członków Lokalnej Organizacji Turystycznej w Czaplinku.
ZA  JAKOŚĆ  I  PEWNOŚĆ  USŁUG  WYKONYWANYCH  PRZEZ  CZŁONKÓW  LOT
POSIADAJĄCYCH   CERTYFIKAT   JAKOŚCI   GWARANTUJE
LOKALNA     ORGANIZACJA     TURYSTYCZNA     w     CZAPLINKU

– Zasady uzyskania Certyfikatu Jakości określa regulamin.

POBIERZ REGULAMIN……………. POBIERZ WNIOSEK

Komentowanie jest wyłączone.